วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

test
  การโอนย้ายผู้ใช้บริการ CAT CDMA สู่บริการ 3G:my
- สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือนสามารถมารับซิม my ฟรี ที่ CAT  โดยต้องกรอกแบบคำขอ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
- ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
- ลูกค้าประเภทรายเดือนจะได้โปรลักษณะเดิมแบบ CDMA ต่อไปอีก 12 รอบบิล(ตัดยอดบิลวันสิ้นเดือน)
- ลูกค้าต้องซื้ออุปกรณ์/โทรศัพท์ใหม่ จาก CAT หรือร้านค้าโทรศัพท์เอกชนทั่วไปในระบบ 3G ที่ความถี่ HSPA 850 MHz.
- รายละเอียดโปรโมชั่นด้านล่างต่อไปนี้ เฉพาะลูกค้าเก่า CDMA เท่านั้น
- ลูกค้าเก่าไม่สามารถเลือกเปลี่ยนโปรเหล่านี้ได้  หากต้องการเปลี่ยนโปรจะต้องเลือกโปรที่ขายอยู่ในปัจจุบันคือ โปร my (คลิ้กรายละเอียด)
- สำหรับลูกค้าประเภทเติมเงินยังเปลี่ยนซิมเป็น my ไม่ได้ จะแจ้งข่าวสารให้ทราบในโอกาสต่อไป1234567890

  โปรโมชั่นโทร(voice) จาก CDMA เป็น my


.............โปรโมชั่น CDMA เดิม .........................โปรโมชั่นใหม่ my ..........หมายเหตุ
ชัดนานmy ชัดนาน- รายละเอียดโปรโมชั่นเดิม : คลิ้กที่นี่
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ตส่วนเกินคิด 0.50 บาท/1 MB.
(เดิมชั่วโมงละ 25 บาท)
คุ้มนานmy คุ้มนาน
ส้มหล่นmy ส้มหล่น
ทีโฟร์-โทรฟรีmy ทีโฟร์
เข้าใจmy เข้าใจ
เหมาmy เหมา
โทรคุ้มmy โทรคุ้ม
ได้ใจmy ได้ใจ

  my ชัดนาน

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ
ช่วงเวลาโทรฟรีค่าโทรนอกช่วงเวลา
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
279 +19.53 = 298.5308.00 - 17.00 น.1.5020.50
379 +26.53 = 405.5305.00 - 17.00 น.
479 +33.53 = 512.5308.00 - 20.00 น.
579 +40.53 = 619.5308.00 - 22.00 น.
749 +52.43 = 801.4300.00 - 20.00 น.

  my คุ้มนาน

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

ช่วงเวลาโทรฟรีค่าโทรนอกช่วงเวลา
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
299 +20.93 = 319.9306.00 - 15.00 น.0.5020.50
499 +34.93 = 533.9306.00 - 18.00 น.
599 +41.93 = 640.9308.00 - 20.00 น.
899 +62.93 = 961.9322.00 - 20.00 น.

  my ส้มหล่น

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

ช่วงเวลาโทรฟรีค่าโทรนอกช่วงเวลา
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
199 +13.93 = 212.9308.00 - 15.00 น.1.5020.50
399 +27.93 = 426.9306.00 - 17.00 น.

  my ได้ใจ

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

ช่วงเวลาโทรฟรีค่าโทรนอกช่วงเวลา
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
299 +20.93 = 319.9308.00 - 15.00 น.1.5020.50
499 +34.93 = 533.9306.00 - 17.00 น.

  my โทรคุ้ม

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

โทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
ค่าโทรส่วนเกิน
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/Mb.)
ยังไม่รวมVat
150 +10.50 =  160.503001.5020.50
250 +17.50 =  267.505001.25
500 +35.00 =  535.0010000.50
999 +69.93 = 1,068.9320000.50

  my ที-โฟร์

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

โทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
ค่าโทรส่วนเกิน
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
200 +14 = 2142001.50
20.50
400 +28 = 428500
600 +42 = 642800

  my เข้าใจ

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

โทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
ค่าโทรส่วนเกิน
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
ฟรี Internet
(เดือน)
ส่ง SMS ฟรี
(ข้อความ/เดือน)
SMS ส่วนเกิน
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet ส่วนเกิน
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
125 + 8.75 = 133.752501.50ไม่มีฟรี1020.50
250 +17.50 = 267.505001.25500 MB.20
500 +35.00 = 535.0010000.501 GB.50

  my เหมา

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

โทรในเครือข่ายโทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
ค่าโทนอกเครือข่าย
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
99 + 6.93 = 105.93ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง-0.7520.50
239 +16.73 = 255.733001.00
539 +37.73 = 576.7310001.00  โปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต(Data) จาก CDMA เป็น myโปรโมชั่นเดิม CDMA
ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ยังไม่รวม vat
โปรโมชั่นใหม่ myค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ
อินเตอร์เน็ต99my อินเตอร์เน็ต 99 + 6.93 = 105.93
249249 +17.73 = 266.43
590my Click590 +41.30 = 631.30
CAT Load590my Click590 +41.30 = 631.30
790
Power 3G199my Power 3G199 +13.93 = 212.93
299299 +20.93 = 319.93
399399 +27.93 = 426.93
499499 +34.93 = 533.93
CDMA - Internet990my Click590 +41.30 = 631.30

  my อินเตอร์เน็ต

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

การใช้งาน
Internet
ค่าบริการ Internet ส่วนเกิน
(บาท/ชั่วโมง)
ยังไม่รวมVat
ค่าโทร
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
   99 + 6.93 = 105.93ฟรี 20 ชั่วโมง/เดือน15
1.502
249 +17.43 = 266.43เล่นฟรีช่วงเวลา
08.01 - 17.00 น.

  my Power 3G

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

 ....... การใช้งาน .......
Internet
ค่าบริการ Internet ส่วนเกินยังไม่รวมVatค่าโทร
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
99 + 6.93 = 105.931.0 GB.0.20 บาท / MB.1.502
299 +20.93 = 319.931.5 GB.
399 +27.93 = 426.932.5 GB.
499 +34.93 = 533.934.0 GB.วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ GSM โทรบุฟเฟ่ต์ทุกเครือข่าย ตั้งแต่ 8 โมงเช้า-2ทุ่ม

ตั้งแต่วันนี้-กรกฎาคม หรือซิมหมด (ซิมมีจำนวนจำกัด)
    โปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือล่าสุด GSM โทร บุฟเฟ่ต์ 
      โทรเหมาจ่ายบุฟเฟ่ต์ โทรได้ทุกเครือข่ายทั่วไทย   ไม่จำกัดเวลา ตั้งแต่เวลา 8.00น-20.00น (จดทะเบียนเฉพาะนิติบุคคล)  

     
ซิมมีจำนวนจำกัด

ศูนย์บริการ AIS ไม่มีโปรโมชั่นดังกล่าว..ให้กับลูกค้าทั่วไป
เนื่องจากเป็นรายการส่งเสริมการขายของบริษัท เท่านั้น


โปรโทรศัพท์มือถือ GSM เหมาจ่ายแบบบุฟเฟ่ต์ โทร
ทุกเครือข่าย ของเราให้ระยะเวลาโทรนาน ที่สุดเมื่อ
เทียบกับเจ้าอื่นๆๆในราคาเท่ากัน

โปรโมชั่นมือถือ เครือข่ายดีที่สุด โทรบุฟเฟ่ต์ ค่าซิมเพียง 250 บาท
ซิมสามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือทั่วๆๆไป

    โปรมือถือนี้ โทรได้  ไม่แยกระบบ  ไม่แยกเครือข่าย

                        ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน


สนใจสอบถามได้ที่
ทรงศักดิ์
088-257-3134