วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

test
  การโอนย้ายผู้ใช้บริการ CAT CDMA สู่บริการ 3G:my
- สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือนสามารถมารับซิม my ฟรี ที่ CAT  โดยต้องกรอกแบบคำขอ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
- ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
- ลูกค้าประเภทรายเดือนจะได้โปรลักษณะเดิมแบบ CDMA ต่อไปอีก 12 รอบบิล(ตัดยอดบิลวันสิ้นเดือน)
- ลูกค้าต้องซื้ออุปกรณ์/โทรศัพท์ใหม่ จาก CAT หรือร้านค้าโทรศัพท์เอกชนทั่วไปในระบบ 3G ที่ความถี่ HSPA 850 MHz.
- รายละเอียดโปรโมชั่นด้านล่างต่อไปนี้ เฉพาะลูกค้าเก่า CDMA เท่านั้น
- ลูกค้าเก่าไม่สามารถเลือกเปลี่ยนโปรเหล่านี้ได้  หากต้องการเปลี่ยนโปรจะต้องเลือกโปรที่ขายอยู่ในปัจจุบันคือ โปร my (คลิ้กรายละเอียด)
- สำหรับลูกค้าประเภทเติมเงินยังเปลี่ยนซิมเป็น my ไม่ได้ จะแจ้งข่าวสารให้ทราบในโอกาสต่อไป1234567890

  โปรโมชั่นโทร(voice) จาก CDMA เป็น my


.............โปรโมชั่น CDMA เดิม .........................โปรโมชั่นใหม่ my ..........หมายเหตุ
ชัดนานmy ชัดนาน- รายละเอียดโปรโมชั่นเดิม : คลิ้กที่นี่
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ตส่วนเกินคิด 0.50 บาท/1 MB.
(เดิมชั่วโมงละ 25 บาท)
คุ้มนานmy คุ้มนาน
ส้มหล่นmy ส้มหล่น
ทีโฟร์-โทรฟรีmy ทีโฟร์
เข้าใจmy เข้าใจ
เหมาmy เหมา
โทรคุ้มmy โทรคุ้ม
ได้ใจmy ได้ใจ

  my ชัดนาน

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ
ช่วงเวลาโทรฟรีค่าโทรนอกช่วงเวลา
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
279 +19.53 = 298.5308.00 - 17.00 น.1.5020.50
379 +26.53 = 405.5305.00 - 17.00 น.
479 +33.53 = 512.5308.00 - 20.00 น.
579 +40.53 = 619.5308.00 - 22.00 น.
749 +52.43 = 801.4300.00 - 20.00 น.

  my คุ้มนาน

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

ช่วงเวลาโทรฟรีค่าโทรนอกช่วงเวลา
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
299 +20.93 = 319.9306.00 - 15.00 น.0.5020.50
499 +34.93 = 533.9306.00 - 18.00 น.
599 +41.93 = 640.9308.00 - 20.00 น.
899 +62.93 = 961.9322.00 - 20.00 น.

  my ส้มหล่น

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

ช่วงเวลาโทรฟรีค่าโทรนอกช่วงเวลา
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
199 +13.93 = 212.9308.00 - 15.00 น.1.5020.50
399 +27.93 = 426.9306.00 - 17.00 น.

  my ได้ใจ

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

ช่วงเวลาโทรฟรีค่าโทรนอกช่วงเวลา
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
299 +20.93 = 319.9308.00 - 15.00 น.1.5020.50
499 +34.93 = 533.9306.00 - 17.00 น.

  my โทรคุ้ม

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

โทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
ค่าโทรส่วนเกิน
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/Mb.)
ยังไม่รวมVat
150 +10.50 =  160.503001.5020.50
250 +17.50 =  267.505001.25
500 +35.00 =  535.0010000.50
999 +69.93 = 1,068.9320000.50

  my ที-โฟร์

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

โทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
ค่าโทรส่วนเกิน
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
200 +14 = 2142001.50
20.50
400 +28 = 428500
600 +42 = 642800

  my เข้าใจ

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

โทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
ค่าโทรส่วนเกิน
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
ฟรี Internet
(เดือน)
ส่ง SMS ฟรี
(ข้อความ/เดือน)
SMS ส่วนเกิน
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet ส่วนเกิน
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
125 + 8.75 = 133.752501.50ไม่มีฟรี1020.50
250 +17.50 = 267.505001.25500 MB.20
500 +35.00 = 535.0010000.501 GB.50

  my เหมา

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

โทรในเครือข่ายโทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
ค่าโทนอกเครือข่าย
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
Internet
(บาท/MB.)
ยังไม่รวมVat
99 + 6.93 = 105.93ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง-0.7520.50
239 +16.73 = 255.733001.00
539 +37.73 = 576.7310001.00  โปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต(Data) จาก CDMA เป็น myโปรโมชั่นเดิม CDMA
ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ยังไม่รวม vat
โปรโมชั่นใหม่ myค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ
อินเตอร์เน็ต99my อินเตอร์เน็ต 99 + 6.93 = 105.93
249249 +17.73 = 266.43
590my Click590 +41.30 = 631.30
CAT Load590my Click590 +41.30 = 631.30
790
Power 3G199my Power 3G199 +13.93 = 212.93
299299 +20.93 = 319.93
399399 +27.93 = 426.93
499499 +34.93 = 533.93
CDMA - Internet990my Click590 +41.30 = 631.30

  my อินเตอร์เน็ต

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

การใช้งาน
Internet
ค่าบริการ Internet ส่วนเกิน
(บาท/ชั่วโมง)
ยังไม่รวมVat
ค่าโทร
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
   99 + 6.93 = 105.93ฟรี 20 ชั่วโมง/เดือน15
1.502
249 +17.43 = 266.43เล่นฟรีช่วงเวลา
08.01 - 17.00 น.

  my Power 3G

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
ราคา+Vat7% = ราคาสุทธิ

 ....... การใช้งาน .......
Internet
ค่าบริการ Internet ส่วนเกินยังไม่รวมVatค่าโทร
(บาท/นาที)
ยังไม่รวมVat
SMS
(บาท/ข้อความ)
ยังไม่รวมVat
99 + 6.93 = 105.931.0 GB.0.20 บาท / MB.1.502
299 +20.93 = 319.931.5 GB.
399 +27.93 = 426.932.5 GB.
499 +34.93 = 533.934.0 GB.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น